Praktische informatie bij een ingreep voor plastische chirurgie | Plastische chirurgie Corpus Plus

Praktische informatie bij een ingreep voor plastische chirurgie

Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Heeft u nog ergens vragen over, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Moet ik eerst naar de huisarts eer ik contact met u kan opnemen voor plastische chirurgie?

Uw huisarts kan u zowel voor als na een ingreep begeleiden. Het kan zijn dat u ergens last van heeft en dat het op aanraden van uw huisarts is dat u best een ingreep laat uitvoeren. In dat geval geeft uw huisarts belangrijke medische gegevens door zodat ik precies op de hoogte ben van het probleem en van uw medische toestand. 
Indien er na een ingreep een probleem zou zijn, kan u uw huisarts contacteren. Hij/zij kan de ernst van het probleem onderzoeken en een behandeling instellen of met mij contact opnemen.

Als het om een zuiver estetische ingreep gaat hoeft u niet eerst naar de huisarts. U kan meteen bij mij een afspraak maken om samen de gewenste ingreep te bespreken.

Hoe bereid ik me voor op een ingreep?

 • Bezorg mij vooraf alle informatie over uw gezondheidstoestand, voorgeschiedenis, allergieën... en welke medicatie u neemt.
 • Bij het plannen van een ingreep geef ik u vooraf alle praktische informatie mee. U verneemt welke onderzoeken aangewezen zijn (bv. bloedanalyse, mammografie), of u nuchter moet blijven en wat u moet meebrengen. 
 • Ik laat u vooraf weten vanaf wanneer en welke medicatie u eventueel moet stopzetten voor de ingreep, en welke pijnstillers u achteraf mag nemen.
 • U kan best niet roken vanaf 4 weken voor tot 4 weken na een belangrijke ingreep. Nicotine vergroot duidelijk de kans op een slechtere wondgenezing en geeft aanleiding tot meer problemen van de luchtwegen bij een algemene verdoving.

Wordt plastische chirurgie terugbetaald door mijn ziekenfonds?

De criteria voor tussenkomst zijn bepaald door de Belgische Wet, aan de hand van de RIZIV-lijst. Tijdens de consultatie kan ik u informeren of uw ziekenfonds tussenkomt in de kosten van de ingreep.
Soms is vooraf goedkeuring vereist door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. In dat geval bezorg ik u het aanvraagformulier op de raadpleging.

Hoe worden esthetische ingrepen verrekend?

Sommige ingrepen komen niet in aanmerking voor tussenkomst door het ziekenfonds, en we noemen dit dan een zuiver esthetische ingreep. Sinds 2016 wordt op een esthetische ingreep eveneens 21% BTW toegepast, behoudens enkele welomschreven uitzonderingen. Tijdens de raadpleging krijgt u gedetailleerde informatie over alle prijzen en kosten van de ingreep.

Kan ik rekenen op tussenkomst van mijn hospitalisatieverzekering?

Ik raad u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen kan u voor zuiver esthetische ingrepen niet rekenen op tussenkomst van uw hospitalisatieverzekering. 
Voor andere ingrepen komt de hospitalisatieverzekering vaak wel of soms beperkt tussen, afhankelijk van uw verzekeringspolis. 

Kan ik ziekteverlof krijgen voor plastische chirurgie?

Plastische chirurgie is een medische ingreep en dus kan u ziekteverlof krijgen. Voor een zuiver esthetische ingreep overlegt u best vooraf met uw werkgever.

Waar wordt de plastische chirurgie uitgevoerd?

De meeste ingrepen vinden plaats in het Monica Ziekenhuis in Deurne (nabij Antwerpen). De ingrepen gebeuren er in een veilige omgeving met competente professionals, waar patiëntenzorg hoog in het vaandel wordt gedragen. Hier passen we alleen de modernste technieken en veiligste methodes toe.
Klein ingrepen kunnen ook in mijn privé-praktijk worden uitgevoerd. Het gaat dan om plastische chirurgie waarvoor geen opname vereist is en waarbij u na de ingreep meteen naar huis kan gaan. Mijn privé-praktijk beschikt over alle facliteiten om kleine ingrepen op een veilige en professionele manier uit te voeren.

Hoe gaat een opname in het ziekenhuis in zijn werk?

 • De ingrepen gaan door in het Monica Ziekenhuis in Deurne.
 • De opname gebeurt meestal de ochtend van de dag van de ingreep zelf of in uitzonderlijke gevallen de avond voordien. 
 • Meldt u aan bij het onthaal om de administratieve kant in orde te brengen. Uw kamer is reeds gereserveerd.
 • Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundigen, die u verder begeleiden en informeren.
 • Ik ontmoet u steeds persoonlijk voor de ingreep plaatsvindt. Indien een volledige verdoving gepland is, maakt u voor de ingreep kort kennis met de anesthesist.

Wanneer mag ik terug naar huis?

 • Wanneer u naar huis kan, hangt af van de aard van uw ingreep.
 • Bij uw vertrek krijgt u nauwkeurige informatie mee over de nazorg en medicatie, controle-afspraken, en telefoonnummers waar u terecht kan bij ongerustheid of problemen.
 • Het wondverband zal meestal gewoon dicht blijven tot de volgende consultatie.
 • In het daghospitaal (zonder overnachting) kan u 's avonds al naar huis. Zelfs als de ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurde, kan u best niet zelf naar huis rijden.
 • Na een volledige verdoving mag u de eerste 24 uur geen auto besturen en moet u de eerste nacht onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene doorbrengen. 

Wat zijn de risico's van een ingreep?

Alle ingrepen die ik aanbied voer ik frequent uit. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring met plastische chirurgie. 

Net als bij elke andere operatie kunnen zich, hoewel zeer zelden, verwikkelingen voordoen zoals bijvoorbeeld een nabloeding, infectie, allergische reacties, een vochtopstapeling, slechte wondgenezing of een abnormale littekenvorming, flebitis of embolen. 

De narcose-risico’s zijn de laatste jaren sterk afgenomen en zijn uiterst klein in het Imeldaziekenhuis omdat alle nodige voorzorgen genomen worden. 

De kans op ernstige verwikkelingen is daarom gelukkig erg klein.

Hoe lang moet ik wachten eer mijn ingreep kan uitgevoerd worden?

In de regel kunnen ingrepen binnen enkele weken na de eerste consultatie uitgevoerd worden. Tijdens de eerste consultatie bespreken we samen de planning in functie van mijn beschikbaarheid en wat voor u het beste uitkomt.