Buikwandcorrectie of Abdominoplastie

Buikwandcorrectie of Abdominoplastie

Buikwandcorrectie, abdominoplastie

Voor een strakkere buik en taille is een buikwandcorrectie of abdominoplastie de beste behandeling. Bij een buikwandcorrectie worden de overtollige huid en het overtollig vetweefsel verwijderd. Dit is een zeer frequent gevraagde ingreep na zwangerschap of obesitas. De beste resultaten zijn er bij een slappe huid, een slappe buikwand en niet te veel vetweefsel onder de spieren.

Er zijn verschillende oplossingen al naar gelang er meer of minder overschot aan huid is:

 • De eenvoudige wegname van huid onder de navel, zonder opspanning van de spieren (panniculectomie).
 • De klassieke abdominoplastie: wegname van huid en aanspannen van de bedekking van de spier.
 • De hoge spanningsabdominoplastie waarbij de huid niet alleen in vertikale,maar ook in laterale zin wordt aangespannen en weggenomen. Er wordt tevens een liposuctie gedaan. Deze laatste techniek is de regel geworden.

Verlies uw overtollige kilo’s buikwandcorrectie of abdominoplastie

Heeft u last van overtollig vet na uw zwangerschap of hebben de kilo’s zich in de loop der jaren vastgezet op uw buik? Als u zich stoort aan de praktische of esthetische gevolgen van uw toegenomen buikomvang dan kunt u een operatie overwegen. In sommige gevallen worden een voorafgaand dieet en beweging aanbevolen, dit geeft betere resultaten. Bij huidoverschot, overmatig vetweefsel of een uitgezakte buik, kunt u een buikwandcorrectie (buikcorrectie, buikplastie of abdominoplastie) laten uitvoeren in onze kliniek.

1. De klassieke ingreep in het kort

Een buikwandcorrectie vindt plaats onder algemene anesthesie en duurt ongeveer 2 uur. Deze operatie wordt indien nodig voorafgegaan door een liposuctie van de heupen. De incisie gebeurt zo laag mogelijk, zodat het litteken verborgen blijft onder de rand van de slip. U kunt het ziekenhuis normaal gezien verlaten na 1 nacht.

Kan een buikwandcorrectie samen met een liposuctie van de buikwand?

Een liposuctie samen met de klassieke buikwandcorrectie is af te raden. Beslissende factoren zijn de plaats van het vet (hoog of laag), de algemene toestand van de patient, de aanwezigheid van littekens. Mocht de liposuctie te veel risico's inhouden dan kan ze nog altijd na een 3-tal maanden als een afzonderlijke ingreep uitevoerd worden.

2. De uitgebreidere abdominoplastie met hechting onder hoge spanning (High Tension Abdominoplasty)

In het begin van de jaren 90 zijn er nieuwe technieken ontwikkeld die zowel een beter esthetisch resultaat als een hogere veiligheid nastreven. Men heeft vastgesteld dat een abdominoplastie een veel beter resultaat geeft als men de flanken en de heupen mee behandeld (zie tekening).

Dit zijn de basisprincipes:

 • Het litteken wordt gepland binnen de contouren van de slip die patiente normaal draagt. Dit zal hoedanook een laag geplaatst litteken zijn.
 • De buikhuid wordt uitsluitend in zijn centraal gedeelte ondermijnd. Dit is nodig om toegang te krijgen tot de spierfascia die als een corset opgespannen wordt met een rij draden. Daardoor trekt de buik in.
 • De huid in het centrale gedeelte tussen navel en pubis wordt in de regel volledig weggenomen om een natuurlijker resultaat te bereiken. De spanning moet niet al te groot zijn
 • Er is geen laterale ondermijning van de huid onder de borsten (zie tekening). Daardoor kan er in die gebieden een liposuctie worden gedaan, zonder gevaar voor doorbloedingsstoornissen. Er zijn immers geen bloedvaten gesneuveld.
 • Onderaan aan de zijkanten -ter hoogte van de flanken- gaat men meer huid wegnemen.
 • Het litteken wordt onder spanning gehecht (zie tekening) er is tractie van het borstbeen tot de pubis in vertikale zin.
 • Er kan zonder gevaar een liposuctie van de taille en de heupen gedaan worden
 • Het litteken gaat langer zijn om dit alles te bereiken.

De nadelen

 • De ingreep is moeiljker en duurt langer.
 • Het litteken loopt schuin uit naar de heupen en is daardoor langer.
 • Er kan op de middenlijn geen liposuctie gedaan worden.

De tekening hieronder legt uit hoe een hoge spanningsabdominoplastie gebeurt:

 • Geel: losmaken van de huid
 • Rood: wegname huid
 • Stippellijn: litteken
 • Pijlen: tractie naar beneden
 • Kruisjes: hechtingen tussen huid en fascia

Contacteer mij voor meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over een buik- of buikwandcorrectie. Heeft u toch nog vragen over deze ingreep? Aarzel dan niet om mij te contacteren.

Wanneer kan een buikcorrectie?

Vooral op latere leeftijd en na een zwangerschap kan de buikwand het begeven. Het gevolg is een doorhangende buik en/of overtollige huid die in een plooi over de pubis gaat hangen. 

Echt obese mensen kunnen door deze buikwandcorrectie maar matig geholpen worden. Doordat het vetweefsel ook achter de buikwand ligt, rondom de organen, zal een aanspannen van de buikwand niet veel resultaat geven. Men krijgt de buikwand niet strak omdat dit vetweefsel tegenwerkt.

Ideale kandidaten zijn slanke mensen, met een teveel aan huid en een doorzakking van de buikwand maar zonder bijzondere vetophoping. Die toestand komt na een zwangerschap soms voor.

Soms wordt gevraagd of een dikke buik met liposuctie alleen kan verholpen worden. Dit helpt niet. Het probleem kan mogelijk nog verergeren, omdat de buikhuid na een liposuctie gaat doorzakken (zie tekening). 

Wat is een vetschort?

Buikwandcorrectie vetschort     Buikwandcorrectie door liposuctie

Onder vetschort verstaat men een over de pubis hangende huidoverschot die voor functionele last kan zorgen (hinder bij normale beweging, intertrigo, schimmelinfecties). We zien dit soort van patienten meer en meer omdat ze vermageringsingrepen ondergaan met twintig kilo of meer en met een overschot aan huid bij de plastische chirurg terecht komen.

Vermageren voor de buikwandcorrectie

Het is zeer belangrijk dat patient -indien er tijd voor is en de nodige moeite kan opgebracht worden- enkele kilo's vermagert. Het resultaat is dan des te beter, omdat het vet voor en achter de spieren wegsmelt en het spierkorset steviger aangesnoerd kan worden. De motivatie hiertoe is groot omdat de inspanning slechts over enkele maanden nodig is. Dit dieet kan gebeuren onder begeleiding van een dietiste.

Wanneer is een buikwandcorrectie af te raden?

Men zal zich in die gevallen best laten opereren na de laatst voorziene zwangerschap, omdat een nieuwe zwangerschap het goede resultaat gedeeltelijk teniet kan doen. De angst dat een zwangerschap na een abdominoplastie niet mogelijk zou zijn bij gebrek aan huid is echter ongegrond. De huid en de spieren kunnen zonder problemen uitrekken.

Soms wordt een buikwandcorrectie afgeraden. De patient kan een slechte doorbloeding hebben door bijvoorbeeld aderverkalking ook littekens van een vorige ingreep kunnen de doorbloeding van de huid verminderd hebben. Bij patienten die zwaar roken is de doorbloeding tijdelijk ook sterk verminderd.

Een vorige liposuctie van de buik mag niet recenter zijn dan 6 maanden.

Hoe gebeurt een klassieke buikwandcorrectie?

Een buikwandcorrectie kan veel vragen oproepen, bv. over wat er gebeurt met de navel. Wij leggen u de technische kant haarfijn uit.

Buikwandcorrectie op klassieke wijze   Buikwandcorrectie voor de navel 

Indien nodig wordt vooraf eerst een liposuctie of vetafzuiging van de heupen doorgevoerd. De buikwand wordt ingespoten met fysiologisch vocht met adrenaline om de bloedingen te verminderen.

Dan maakt men een lage en brede incisie boven de pubis. Men zorgt er voor dat het litteken zo laag mogelijk blijft en verborgen blijft binnen het broekje. Er zijn verschillende lijnen mogelijk, een courante is de « gull-wing » incisie of « zeemeeuw-incisie ».

De huid en onderhuids vetweefsel worden tot onder de borsten losgemaakt. Dit is nu minder uitgebreid dan vroeger ten einde de gevoelszenuwen zoveel mogelijk te sparen (zie tekening hiernaast: de gele zone word vrijgemaakt van de spieren).
De navel zelf blijft ter plaatse. Hij wordt dus niet verplaatst, zoals men dikwijls denkt.

De spieren van de buik worden extra aangespannen met niet oplosbare draden, waardoor een intern corset (spiercorset) ontstaat dat borg staat voor een plat resultaat op termijn (zie tekening hieronder)Door buikwandcorrectie de spieren van de buik aanspannen
De overtollige huid wordt weggesneden. Meestal gaat het om de volledige ellips huid tussen pubis en navel. De navel wordt terug ingeplant in de huid. Men behoud dus de oorspronkelijke navel die bovendien op dezelfde plaats als vroeger blijft zitten. Hierbij moet men op twee esthetische details letten:

De navel is altijd een beetje ingetrokken, hij wordt dus vastgemaakt in de diepte.
Het vetweefsel rond de navel zorgt voor het putje van de navel. Er moet altijd een beetje vetweefsel weggesneden worden om dit effect te bereiken. 

Tenslotte worden de wondranden in twee lagen gehecht. Drainagebuisjes zorgen eventueel voor het afvoeren van overtollig bloed. 

De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie, duurt ongeveer 1u30 tot 2 uur en vereist meestal een hospitalisatie van één nacht.

Mogelijke complicaties bij een buikwandcorrectie

Het totale aantal complicaties bij een buikwandcorrectie is uiterst gering: in minder dan 2% van de gevallen treden er problemen op. Wij informeren u over de meest voorkomende complicaties.

A. De korte termijn problemen: 

Kortademigheid

In het begin wordt de abdominale ademhaling gehinderd door de pijn en het inwendig korset. Dit gaat weg na één of twee dagen. Vooral obese patienten zijn hier onderhevig aan.

Secreties worden in overvloed geproduceeerd door mensen die roken. In de mate dat ook secreties in de longen moeilijk naar boven komen doordat patient vermijdt te hoesten, wordt er kinesietherapie voorgeschreven voor de duur van de hospitalisatie (bvb. door tapottage, om de fluimen los te maken ...).

Rugklachten 

Rugklachten onstaan alleen maar omdat patienten niet rechtop durven te komen uit schrik hun wonde te doen scheuren. Wanneer de patient uit bed komt om te wandelen (tweede dag) dan moet zij/hij volledig recht staan.

Blauwe plekken of Ecchymosen 

Blauwe plekken kunnen zich na een dag ontwikkelen en zullen na ongeveer een week wegtrekken. Het belangrijkste verschijnsel is het oedeem, waar we het later over hebben.

Het Hematoom 

Hematomen zijn vrij zeldzaam bij buikwandcorrectie omdat men een goed zicht heeft op de operatieve streek en elk bloedvat kan stelpen. Bovendien zijn de bloedvaten vrij klein. Het risico op postoperatieve bloedingen is kleiner dan bij andere ingrepen.
Drainages zorgen er voor dat overtollig bloed toch kan afgevoerd worden.

De infectie 

Infecties zijn eveneens zeldzaam. De buikwand is goed doorbloed en beschermt tegen contaminatie en beginnende infecties.

Wat af en toe voorkomt is een lokale infectie van de navel, omdat een draadje vergeten werd. Eens de draad weg, verdwijnt de infectie.

Afsterven of Necrose van de huid 

Zeer uitzonderlijk is het gedeeltelijke afsterven van de huid. De oorzaak is meestal een slechte doorbloeding van de huid. Een patient kan bijvoorbeeld lijden aan atheromatose of aderverkalking. Zij of hij kan een vroegere ingreep ondergaan hebben met een litteken dat de doorbloeding van de buikhuid sterk verminderd.

Patienten die sterk roken staan eveneens bloot aan deze complicatie en het is dus belangrijk de rookgewoonte tot een absoluut minimum te herleiden een tiental dagen voor en na de ingreep.

Het oedeem

Oedeem is een tijdelijke zwelling van de weefsels, die altijd optreedt na een abdominoplastie. Het is een uiting van de verdediging van het lichaam tegen het operatief trauma.

Deze zwelling komt een dag na de ingreep op en blijft vrij lang bestaan, soms wel tot enkele weken daarna. Dit komt omdat het netwerk van lymfebanen door de ingreep deels onderbroken is en de lymfe niet meer volledig afgevoerd wordt. Een deel blijft in de onderhuidse weefsels zitten totdat de stroom in het netwerk weer hersteld is.

Het gebied van navel tot pubis is het meest getroffen door oedeem. Nogal wat patienten maken zich zorgen over het uitzicht, maar de dikte vervlakt over verloop van enkele maanden vanzelf.

Seroom: de meest voorkomende tijdelijke complicatie bij een buikwandcorrectie

Wanneer de productie van lymfevocht de capaciteit om het weg te draineren overschrijdt, dan hoopt dit vocht zich op een bepaalde plaats op. Dit wordt meestal zichtbaar enkele dagen na de ingreep. Er wordt een -dikwijls assymetrische- zwelling opgemerkt op de buik en de spanning is voelbaar op die plaats.

De chirurg zal een punctie doorvoeren om het seroom te draineren. Wanneer dit gebeurd is, verdwijnen de zwelling en de spanning onmiddellijk. Soms moet deze punctie in de eerste weken herhaald worden totdat het lymfevocht zijn normale weg vindt via de lymfevaten.
Een seroom laat geen sporen na. Soms is er lokaal een hardere plek littekenweefsel te voelen, maar ook die verdwijnt over de volgende maanden.

B. De lange termijn problemen:

1. Huidoverschot op de zijkant van het litteken

Soms is er huid teveel aan beide zijden van de wonde. Bovendien wordt deze huid ondersteund door vetweefsel, waardoor deze huid naar buiten wordt geduwd.

De behandeling bestaat dus uit een wegname van de overtollige huid maar vooral uit een wegname van het vetweefsel eronder. Beiden kunnen gedaan worden 3-6 maanden na de ingreep en onder plaatselijke verdoving.

2. Assymetrie van het litteken of van de navel, te kleine of te grote navel

Assymetrieen in de plaatsing van het litteken kunnen voorkomen als er op een assymetrische manier huid werd weggenomen of bij andere technische onvolmaaktheden. Deze assymetrieen kunnen vrij gemakkelijk opgelost worden onder lokale anesthesie. Navels die te klein, te nauw of te groot zijn kunnen eveneens onder lokale verdoving worden verbeterd.
Assymetrische positie van de navel kan natuurlijkerwijze optreden. Men moet de patient er preoperatief op wijzen. Uitzonderlijkerwijze kunnen navels tijdens de ingreep te lateraal ingeplant worden. Aan die toestand kan ook verholpen worden, maar dit laat soms een litteken na naast de navel.

3. Ingesnoerd navellitteken

Heel uitzonderlijk gaat het litteken van de navel zo sterk samentrekken, dat er nauwe opening ontstaat waaronder de navel ligt. Dit kan onder plaatselijke verdoving hersteld worden .

4. Overtollige huid na een buikwandcorrectie

Zeer uitzonderlijk gebeurd het dat zich opnieuw wat overtollige huid vormt, dat gaat doorwegen op het litteken. Dit is niet een gevolg van de ingreep, waar steeds voor optimale resectie (en dus opspanning van de huid) wordt gezorgd. Er zijn echter huidtypes die weinig elastine bevatten en die vlug terug uitzakken. De enige oplossing is een bijkomende wegname van die huid, eventueel onder plaatselijke verdoving. Dit is uiteraard helemaal niet zo zwaar als de abdominoplastie zelf omdat alleen huid wordt weggenomen ter hoogte van het litteken.

5. Verminderde gevoeligheid van de huid onder de navel

Een verminderde gevoeligheid -over een wisselend areaal van de huid- kan tussen navel en pubis optreden. Meestal is er een ongevoeligheid in de eerste weken, maar geleidelijk aan komt die gevoeligheid terug. De mate dat ze terugkomt is niet te voorspellen. Deze permanent verminderde gevoeligheid of hypoesthesie wordt door de patienten in de regel niet als zeer storend ervaren. Er zijn echter geen behandelingen die de gevoeligheid zouden kunnen verbeteren.

1. De voorbereiding voor de ingreep

Consultatie

Een persoonlijke consultatie gaat elke ingreep vooraf. Dit kan eventueel de dag zelf of ervoor. Dit hangt van de omstandigheden af.
We hebben consultaties op dinsdag vanaf 16u30 en zaterdag vanaf 10u30, na afspraak. Telefoneer voor een afspraak op 0032-(0)3 320 50 00

Monica Ziekenhuis
Florent Pauwelslei 1
2100  Deurne (ten oosten van Antwerpen)
België

Een afspraak kan ook op een andere dag indien dinsdag en zaterdag niet gaan.
Telefoneer voor een afspraak op 0032-(0) 475 74 08 84

Dossier opmaken

Er wordt in het bijzonder gekeken of u gezond bent om een ingreep te ondergaan en of bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden indien u een risico hebt op diepe veneuse thrombose (DVT). Dit risico is echter zeer klein.

Voorafgaandelijke ziektes en operaties worden genoteerd, alsook allergieën, medicatie en andere belangrijke gegevens ter voorbereiding.

Roken

Roken is bijzonder schadelijk in geval van heelkunde omdat het de productie van slijmen in de longen bevordert. Bovendien vermindert het de doorbloeding van de weefsels, wat schade kan toebrengen aan de weefsels. Het is dan ook zeer belangrijk het roken te beperken. Dit dient besproken te worden voor de ingreep.

Bloedname

Een bloedname is vereist in geval van algemene anesthesie. Hiertoe wordt een voorschift gemaakt. De resultaten zijn geldig voor een maand, dus laten doen binnen de maand dat u geopereerd wordt. De resultaten worden best meegebracht indien u de bloedname niet in het ziekenhuis laat doen.

Verdere onderzoeken

Electrocardiogram en radiografie van de longen slechts indien aangewezen in bepaalde gevallen.

Foto's

Er worden voor en na de ingreep foto's gemaakt, in de eerste plaats om zelf na te gaan of de resultaten naar wens zijn. Eventueel kunnen ze ook naar de patient opgestuurd worden via e-mail.

2. De ingreep zelf

Opname

U wordt opgenomen in een kamer alleen, met twee of met vier. Vraag aan de receptie van het ziekenhuis welke de verschillende prijzen zijn die hiermee gepaard gaan. Lees de geschreven afspraken voor u ze tekent.

Betalingen

De voorschotbetaling gebeurt eveneens voor de ingreep aan de balie. Het kan met een kredietkaart (denk aan de limieten) of met cash geld. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Pas na twee maand krijgt u een eindfactuur. Wij letten er op dat het voorschot de kosten dekt, maar dit is niet altijd het geval. Het type kamer, de variaties in toegediende medicatie en andere posten kunnen dit beinvloeden. Een eindfactuur wordt u na 2 maanden opgestuurd. Mocht deze afwijken van het voorschot, dan kijk neem ik dit met u door.

In een ziekenhuis is het nooit de geneesheer die facturen opstuurt, bij wet moet het ziekenhuis dit doen.

Nuchter zijn

Indien de ingreep gebeurt onder algemene verdoving, moet u nuchter zijn gedurende 6 uur voor de ingreep. Aangezien we in de namiddag opereren vanaf 13u15 kan u tot s'morgens 7u15 een volledig ontbijt nemen. Daarna mag u wat water drinken.

Pijn

Een buikwandcorrectie is vooral lastig door het ingesnoerde gevoel die het veroorzaakt in de eerste dagen. Dit gevoel wordt snel beter. U zal tijdens de ingreep en gedurende 24 uur na de ingreep intraveneuse pijnstillers krijgen.

U kan tot 2 gram paracetamol innemen en dit tot 3-4 dagen na de ingreep. Het is nuttig deze pijnstiller vooraf reeds te kopen. Paracetamol is te verkrijgen zonder voorschrift. Men kan in een ziekenhuis geen medicatie meegeven met de patiente.

Verband

Een nauw aansluitend verband wordt na de ingreep aangelegd:

 • Immobilisatie van de wonde met minder pijn tot gevolg.
 • Een antiseptische zalf verhindert infectie van de wonde.

3. Na de ingreep 
 

Overnachting

Eén nacht hospitalisatie wordt voorzien.

De redenen voor overnachting zijn:

 • Er wordt de eerste nacht over u gewaakt door gequalifieerde verpleegsters op de dienst.
 • Goed te herstellen van de algemene anesthesie.
 • Pijnstillers langs intraveneuse weg te krijgen die doeltreffender zijn dan pilletjes.
 • De volgende morgen een controle te kunnen doen, drainagebuisjes te verwijderen en een nieuw verband aan te leggen indien nodig.

Uiteraard is een overnachting duurder dan een daghospitalisatie.

Opvolging

Indien u in Belgie verblijft, dan volg ik de toestand persoonlijk op tot u naar huis gaat. Zoniet, wordt u verwacht op consultatie na 3 dagen, één week, één maand en zes maand. Dit schema kan varieren.

Verbanden

In de regel zijn de verbanden goed voor één week. Wij gebruiken als antisepticum altijd Isobethadine zalf, die zijn werking gedurende één week kan uitoefenen zonder problemen. Het is aan te raden deze zalf aan te kopen om later zelf het verband te kunnen wisselen, indien nodig.

Meestal wordt de zalf op de wonde aangebracht hierover komt een (gewatteerde) compresse en als laatste een kleefpleister type papierkleefpleister.

Hechtingen

Alleen niet resorbeerbare hechtingen dienen verwijderd te worden. De hechtingen dienen verwijderd te worden tussen dag 6 en 8.

Herstel

Onmiddellijk herstel (geen pijn, kunnen reizen zonder problemen, maar nog steeds gezwollen en blauwe verkleuringen) tussen 4 en 7 dagen.

Laat herstel (eindresultaat, zwellingen weg, geen gevoelige of pijnlijke gevolgen) tussen 8 en 10 weken. 

Bent u op zoek naar meer informatie over een buikwandcorrectie? Ontdek dan de veelgestelde vragen hieronder.

1. Hoe lang moet ik in het ziekenhuis?
Eén nacht in het ziekenhuis volstaat.

2. Hoe lang duurt het vooraleer ik mijn normale bezigheden kan doen? 
Een eerst moeilijke fase duurt ongeveer één week, waarbij best elke inspanning vermeden wordt. U zal zich moe voelen bij inspanning. Daarna komt een periode tussen de tweede week en 6 weken waar de toestand snel verbeterd.

3. Komt het probleem op latere leeftijd terug?
Dit hangt van de elasticiteit van de huid. Meestal blijft het resultaat over verschillende tientallen jaren . In geval de huid opnieuw zou doorhangen, is meestal een lage resectie nodig.

4. Welke sport mag ik doen na welke tijd?
Een abdominoplastie vraagt een geruime herstelperiode. Zwemmen kan reeds na 1 maand, andere sporten vragen 6 weken rust. Het is vooral de zwelling van de huid en onderhuid onder de navel die hinderlijk kan zijn. Men zal zich best laten opereren na de laatst voorziene zwangerschap, omdat een nieuwe zwangerschap het goede resultaat gedeeltelijk teniet kan doen. De angst dat een zwangerschap na een abdominoplastie niet mogelijk zou zijn bij gebrek aan huid is echter ongegrond. De huid en de spieren kunnen zonder problemen uitrekken.

5. Kan ik zwanger worden na een abdominoplastie?
Dit kan zonder problemen, de huid en de buikwand rekken uit. Het resultaat kan echter opnieuw een slappe huid en buikwand zijn, maar dit hangt vooral af van de elasticiteit van de huid en het gewicht dat u aan uw zwangerschap overhoudt.