Abdominoplastie terugbetaald | Plastische chirurgie Corpus Plus

Wordt abdominoplastie terugbetaald?

Het komt zelden voor dat een abdominoplastie terugbetaald wordt door een zorgverzekeraar. Dit betekent dat u de operatie meestal zelf moet betalen. In een aantal gevallen is er echter een medische indicatie voor een buikwandcorrectie, waarbij er wel een vergoeding mogelijk is.

Abdominoplastie terugbetaaldWie zijn neus wat te groot of haar borsten wat te klein vindt, kan niet rekenen op de hospitalisatieverzekering om die ontevredenheid met plastische chirurgie te laten wegwerken. Het Riziv komt daar overigens ook niet voor tussen. In zo’n geval gaat het om de bewuste keuze van de patiënt om zo’n operatie te ondergaan. Een verzekering mag wettelijk gezien alleen tussenkomen als het gaat om een onzeker risico. Een bewust gekozen esthetische/plastische operatie, zonder dat daar een medische aanleiding toe is, is niet onzeker.

Wanneer een vrouw hersteld is van borstkanker bijvoorbeeld, en een reconstructieve plastische operatie wil, gaat het om meer dan alleen “mooier willen zijn”. Hetzelfde geldt voor wie met een gehavend gezicht uit een ernstig auto-ongeval komt, enzovoort. In dergelijke situaties vergoeden zowat alle hospitalisatieverzekeringen de reconstructieve ingreep. Uiteraard moet u zoals steeds rekening houden met eventuele franchise, vergoedingsplafonds, en dergelijke.

Wanneer wordt een abdominoplastie terugbetaald?

Logischerwijs zijn er strenge criteria om een medische indicatie te stellen. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding als u BMI 30 of minder bedraagt, gedurende 12 maanden stabiel is, en indien:

  • er een ernstige bewegingsbeperking is waarbij in staande positie de plooi van de hangende buikwand minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt;
  • er steeds terugkerende smetplekken zijn in de huidplooien onder de hangende buikwand, die ondanks adequate behandeling niet te voorkomen of te genezen zijn. Indien de smetplekken veroorzaakt worden door onvoldoende hygiëne, is vergoeding niet mogelijk;
  • er een ernstig verminking is van uw buik, als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. Hiervan is sprake als er een zodanige misvorming is van de buik, dat deze vergelijkbaar is met misvormingen door brandwonden, reumatoïde artritis of verlamming van de aangezichtszenuw of amputatie van ledematen of geamputeerde borsten. Een overhang van de buik valt hier niet onder.

De mate van vergoeding, en of u ervoor in aanmerking komt, zal bij iedere zorgverzekeraar weer anders zijn en is ook afhankelijk van of uw enkel een basisverzekering heeft of ook aanvullend verzekerd bent. Verdere informatie daaromtrent kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.