BORSTVERGROTING BIJ CORPUSPLUS IN ANTWERPEN | Corpus Plus

BORSTVERGROTING BIJ CORPUS PLUS IN ANTWERPEN

Borstvergroting - Corpusplus

Een borstvergroting is één van de meest uitgevoerde esthetische ingrepen. Uit onderzoek blijkt dat vele vrouwen niet tevreden zijn over de grootte of de vorm van hun borsten. Vooral na een zwangerschap, borstvoeding, gewichtsverlies of veroudering verliezen vele borsten hun originele vorm zodat sneller een borstvergroting overwogen wordt. Borstvergroting is één van de plastisch chirurgische operaties die het zelfbeeld en de vrouwelijkheid aanzienlijk doet toenemen en daardoor een zeer positieve psychologische invloed heeft. 

Borstvergroting is in principe een kleine ingreep met een zeer bevredigend resultaat voor de patiente.

Borstvergroting met eigen vetweefsel

Technieken worden ontwikkeld om ook een borstaugmentatie met eigen vetweefsel mogelijk te maken. We verwijzen naar het hoofdstuk vettransplantie.

Borstvergroting met silicone prothesen

Volume bepalen met pasprothesen tijdens de consultatieBorstvergroting met prothesen

Bij elke borstvergroting wil ik ervoor zorgen dat u als patiënt het volume krijgt dat u wenst. Maar dit volume moet wel passen bij uw lichaamsvorm. Daarom adviseer ik u tijdens de consultatie, met pasprothesen. Breng tijdens de consultlatie een BH mee zonder vullingen en een passend truitje of T-shirt zodat u zelf het best kan beoordelen wat de resultaten kunen zijn.

De operatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd door mij, dr. Tytgat, in de Kliniek Corpus Plus te Merchtem en het Monica-ziekenhuis in Antwerpen (België).

Een borstvergroting is geen eenvoudige ingreep, wat men u ook mag vertellen. Om de ingreep goed te laten verlopen en complicaties achteraf te vermijden, zijn vele stappen nodig. 

De specifieke plaatsing van een prothese onder de klier bij een borstvergroting garandeert belangrijke voordelen:

 • zeer beperkt risico op verharding van de prothese (het grootste probleem).
 • veel minder zwelling en pijn dan gewone plaatsing. Eén dag pijnstillers nemen is de regel.
 • geen overnachting nodig.
 • een uitstekend natuurlijk resultaat.

Hieronder kunt u meer lezen over borstvergroting.

Dit is belangrijke en feitelijke informatie die u toelaat met kennis van zaken te beslissen.

Een verhaal rond borstvergroting onder plaatselijke verdoving

An komt tegen 11u in het ziekenhuis. Ze heeft dezelfde morgen nog een volledig ontbijt kunnen nemen.

Om 13u15 begint de ingreep onder plaatselijke verdoving, Dit gebeurt onder toezicht van meetapparatuur, zoals pols, ekg, zuurstofsaturatie, enz. Veiligheid is het belangrijkste thema. De ingreep duurt ongeveer één uur. Ondertussen krijgt ze ook intraveneus pijnstillers en een antibioticum om elke infectie te voorkomen.

De oplossing die plaatselijk wordt ingespoten -onder de klier en boven de spier- heeft grote voordelen:

 • ze is niet pijnlijk omdat ze gebufferd is. De zuurte van het lokaal verdovingsmiddel wordt geneutralizeerd.
 • ze zorgt er voor dat er zeer weinig tot geen bloeding is, dus gering risico op kapsulaire contractuur.
 • ze maakt een dissectie met de vingers mogelijk (digitoclasie) wat de weefsels minder beschadigt.
 • het opsporen van de zenuw naar de tepel -die in de buurt ligt- wordt makkelijker. Men bewaart de gevoeligheid naar de tepel.
 • door de adrenaline in de oplossing duurt de verdoving veel langer dan de ingreep en heeft nog effect wanneer de patiente naar huis is.
 • de plaatselijke verdoving verhindert alle mogelijke problemen die een anesthesie kunnen geven.
 • bovendien moet An niet in het ziekenhuis blijven om uit te slapen.

Na de ingreep blijft An nog een aantal uren onder observatie, waarna ze naar huis kan gaan. Ze mag evenwel niet zelf met de wagen rijden.
Ze heeft een verband dat de borsten goed omsluit en positioneert, zodat de prothesen op de juiste plaats zitten.

Ze neemt thuis verder pijnstillers en komt drie dagen later op controle. Vijf dagen na de ingreep worden draden weggenomen, die in de huid geweven werden. Dit doet geen pijn.
Een laatste controle gebeurt na één maand, wanneer de zwelling is weggetrokken. Pas dan kunnen nieuwe BH's gekocht worden die volledig passen.

De techniek van een borstvergroting in een notendop

Lees alle technische details van een borstaugmentatie en ontdek hoe wij de prothese onder de klier steken in plaats van onder de spier.

1. Eerst wordt onder de borst een oplossing ingespoten. Hierdoor ontstaat een kussen van vocht, waardoor het losmaken van weefsels gemakkelijker wordt en ook minder kans op bloeden heeft.

2. Incisie van ongeveer 4 cm in de plooi onder de borst. Dit is de beste plaats om onopgemerkt te blijven. Deze incisie geneest het makkelijkst met een fijne lijn als gevolg. Ze laat bovendien toe van het hele veld te inspecteren, zodat bloedingen gemakkelijk opgespoord kunnen worden en gestopt. 

Incisie bij borstvergroting

3. Losmaken van de loge voor de prothese. Dit wordt met de vinger gedaan en niet met een schaar. De reden hiervoor is tweevoudig:

 • mogelijke bloedingen worden gestopt.
 • zo voelt men de zenuw (IV) die naar de tepel gaat en vermijdt men hem te beschadigen. Deze is namelijk haardun en kan gemakkelijk overgesneden worden.Bezenuwing van de borst

4. De loge wordt breder dan de doormeter van de prothese gemaakt, zodat de prothese over de volgende dagen haar juiste plaats inneemt. De prothese bij borstvergroting wordt ook door het verband op de juiste plaats gehouden.

5. Plaatsing onder de klier, boven de spier.

Prothese borstvergroting boven of onder de spier

Onder de klier is de natuurljke plaats van een borstprothese, 60% van de chirurgen plaatsen de prothese bij borstvergroting onder de klier. Dit heeft voordelen: de bloedvaten zijn kleiner en bloeden minder, er dient geen spier ingesneden te worden om de prothese te plaatsen, de visuele controle op bloeding is makkelijker.

6. Augmentatie meestal met een ronde prothese met gemiddelde hoogte. Zo nodig met een druppelgevormde prothese, in bepaalde gevallen.

 • de prothese is gevuld met cohesive gel silicone die op zachte gum lijkt.
 • een levenslange garantie.

7. Controle op bloeding na borstvergroting. Het veld moet bloedloos zijn, dit garandeert dat er geen capsulaire fibrose of verharding van de prothese optreedt.

8. Sluiten van de wonde in twee lagen. De huiddraad is doorheen de huid geweven en is niet zichtbaar. Hij wordt verwijderd na 5 dagen, zonder pijn.

9. De behandeling gebeurt onder plaatselijke of algemene verdoving. U hoeft niet te overnachten.

Complicaties borstvergroting

Van de mogelijke complicaties bij een borstvergroting is de verharding van de borsten (kapsulaire fibrose) de meest frequente. Ik zie dit in minder dan 1% van de gevallen. We bespreken alle mogelijke scenario’s voor de operatie.

1. Kapsulaire Fibrose

Wanneer bloed aanwezig blijft rond de prothese wordt dit door het lichaam afgebroken in de loop van de weken, volgend op de operatie.

Er vormt zich een mantel bestaande uit littekenweefsel rond de prothese, die de prothese letterlijk wurgt. De vlakke prothese vervormt tot een bol. Afhankelijk van de graad van samentrekking zal dit voelbaar en zichtbaar worden. Bovendien is het een pijnlijk proces.

Verharding van de borsten na borstvergroting

Voorkomen is het beste, door er voor te zorgen dat er geen bloed achterblijft in de loge waar de prothese zit. Daarom spoelen wij die loge uitvoerig met fysiologisch vocht. Bovendien zetten we soms drainagebuisjes om dit vocht te verwijderen.

Een sterke kapsulaire fibrose dient operatief behandeld te worden: 

Via dezelfde inframammaire toegang wordt eerst de prothese verwijderd en dan het littekenvormig kapsel ingesneden. Dit noemt men een kapsulotomie.

Bij een kapsulectomie wordt ook het kapsel weggenomen. Na het verwijderen van het kapsel kan opnieuw een bloeding ontstaan met een nieuw kapsel. Een kapsulotomie geniet daarom de voorkeur.
Daarna wordt de prothese terug op haar plaats gebracht en wordt de wonde gesloten in twee vlakken, al dan niet met een drainagebuisje.

2. Bloedingen en bloedcollecties (hematoma's)

Er kunnen zich bloedingen voordoen tijdens of na de operatie.
Die kunnen een sterke spanning veroorzaken op de suturen, die kunnen lossen. Bovendien kunnen ze sterk bijdragen tot de vorming van een kapsulaire fibrose.

Om dit te voorkomen:

 • Schroeien we nauwgezet alle kleine bloedvaten in de loge waar de prothese komt. Dit kan alleen bij een inframammaire toegang.
 • Spoelen we de loge van de prothese uitvoerig met fysiologisch vocht. De zuurstof in dit vocht doet het bloed in de bloedvaten stollen. Het oude bloed wordt met het vocht verdund zodat het gemakkelijker wegloopt via de drainagebuisjes.

Het verband is ook belangrijk bij borstvergroting: het moet de borst immobilizeren op de thorax, zodat de wrijving geen bloedvaten doet bloeden.

Mocht de bloeding blijven aanhouden dan moet men opnieuw ingrijpen om het spuitende bloedvat af te klemmen.

 • De prothese wordt verwijderd.
 • Het bloed wordt weggezogen.
 • De bloeding wordt opgezocht en gestopt.
 • De hele loge wordt gespoeld met fysiologisch vocht.
 • De prothese wordt terug ingebracht.
 • De wonde wordt in twee lagen gesloten.

Gelukkig gebeurt dit zelden. Een laattijdig gevolg van teveel oud bloed in de loge van de prothese bij borstvergroting is kapsulaire fibrose.

3. Openvallen van de sutuur

Dit kan gebeuren in twee omstandigheden:

 • De patiente rookt veel na de ingreep, zodat de wonde niet kan dichtgroeien. De wonde valt dan geleidelijk open en de prothese is dan zichtbaar.
 • Een sterke bloeding zet de sutuur onder spanning en deze lost uiteindelijk.

In beide gevallen wordt de prothese weggenomen omdat men er van uitgaat dat de loge geinfecteerd is. De infectie wordt behandeld met antibiotica en na enkele maanden wordt opnieuw een prothese geplaatst. In uitzonderljke gevallen kan de prothese nog gered worden door een sutuur te zetten, indien het om een kleine opening gaat. Er worden dan antibiotica gegeven gedurende 10 dagen.

4. Infectie

Infecties zijn zeer zeldzaam, maar wanneer ze voorkomen bij een borstprothese moeten ze wel op een drastische manier behandeld worden.

Er worden antibiotica toegediend en de prothesen worden verwijderd. Na enkele maanden kan men opnieuw prothesen plaatsen. Indien ze niet verwijderd worden, zal de infectie opnieuw opflakkeren, nadat de antibiotica gestopt zijn. Eens de prothesen eruit, stopt de infectie binnen enkele dagen. Prothesen onderhouden dus infecties.

Infecties komen tot uiting binnen de week na het plaatsen van de prothesen. Zelf heb ik nog nooit een infectie gezien als gevolg van het plaatsen van een prothese. Ze zijn meestal secundair, ten gevolge van bvb het loslaten van de wonde.

Bevorderende factoren zijn vooral roken na de ingreep, waardoor rond de borst minder doorbloeding is, maar ook een sterke bloeding waardoor veel oud bloed aanwezig is waar bacterien zich uiteindelijk nestelen. Antibiotica helpen hier alleen om de toestand te stabilizeren, dikwijls blijft de infectie bestaan tot de prothesen verwijderd worden.

5. Seromen

Dit komt uiterst zeldzame voor en is een accumulatie van sereus vocht of lymfevocht in de poche rond de prothese. In elk geval wordt eerst geobserveerd of het vocht niet vanzelf verdwijnt. Zo niet, kan men nog altijd de prothese verwijderen en na maanden opnieuw een prothese steken. Meestal herhaalt zich deze toestand niet, maar dit kan niet uitgesloten worden. Deze complicatie lijkt meer voor te komen bij het vervangen van prothesen. De uitlokkende factoren zouden dan calcificaties of lekkende siliconen kunnen zijn.

6. Gevoelloze tepels Bezenuwing van de borst

Indien de zenuw (IV) naar de tepel geraakt wordt is die tijdelijk of definitief ongevoelig. Dit kan vermeden worden door hem te localizeren tijdens de plaatsing van de prothese. Deze zenuw komt in de borst langs de zijkant. Maar soms takt hij af in het midden van de borst. Hij is dan kwetsbaar omdat hij in de weg staat bij het maken van de loge waar de prothese in moet komen. Het voorafgaandelijk opspannen van dit gebied door inspuitingen met fysiologisch vocht, maakt het opsporen en vermijden van de zenuw gemakkelijker.

1. De voorbereiding voor de ingreep
 
Consultatie
Een persoonlijke consultatie gaat elke ingreep vooraf.

Consultaties in Merchtem-Brussegem 
Kliniek Corpusplus
Brusselsesteenweg 357A
1785   Merchtem – Brussegem
Consultaties na afspraak
Maandag vanaf 10u
Donderdag vanaf 14u
Tel : 0475 740884

Consultaties in Antwerpen
A.Z. Monica Deurne
Florent Pauwelslei 1
2100   Deurne
Dinsdag vanaf 16u
Zaterdag vanaf 10u30
Consultaties uitsluitend na afspraak op 03 320 50 05
Consultaties kosten: 30 eur

Dossier opmaken
Er wordt in het bijzonder gekeken of u gezond bent om een ingreep te ondergaan en of bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden indien u geen risico hebt op diepe veneuse thrombose (DVT). Dit risico is echter zeer klein. Voorafgaandelijke ziektes en operaties worden genoteerd, alsook allergieën, medicatie en andere belangrijke gegevens ter voorbereiding.
 
Roken
Roken is bijzonder schadelijk in geval van heelkunde omdat het de productie van slijmen in de longen bevordert. Bovendien vermindert het de doorbloeding van de weefsels, wat schade kan toebrengen aan de weefsels. Het is dan ook zeer belangrijk het roken te beperken. Dit dient besproken te worden voor de ingreep.
 
Bloedname
Een bloedname is vereist in geval van algemene anesthesie. Hiertoe wordt een voorschift gemaakt. De resultaten zijn geldig voor een maand, dus laten doen binnen de maand dat u geopereerd wordt. De resultaten worden best meegebracht indien u de bloedname niet in het ziekenhuis laat doen.
    
Verdere onderzoeken
Electrocardiogram en radiografie van de longen slechts indien aangewezen in bepaalde gevallen.
 
Foto's
Er worden voor en na de ingreep foto's gemaakt, in de eerste plaats om zelf na te gaan of de resultaten naar wens zijn. Eventueel kunnen ze ook naar de patient opgestuurd worden via e-mail.
 
2. De ingreep zelf
 
Opname
Bij algemene narcose wordt u opgenomen in het daghospitaal. Vraag aan de receptie van het ziekenhuis welke de verschillende prijzen zijn die hiermee gepaard gaan. Lees de geschreven afspraken voor u ze tekent.
Bij plaatselijke verdoving komt u ambulant. Geen hospitalisatie nodig.

Betalingen
De voorschotbetaling gebeurt eveneens voor de ingreep aan de balie. Het kan met een kredietkaart (denk aan de limieten) of met cash geld. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Pas na twee maand krijgt u een eindfactuur. Wij letten er op dat het voorschot de kosten dekt, maar dit is niet altijd het geval. Het type kamer, de variaties in toegediende medicatie en andere kosten kunnen dit beinvloeden. Een eindfactuur wordt u na 2 maanden opgestuurd.

Nuchter zijn
Indien de ingreep gebeurt onder algemene verdoving, moet u nuchter zijn gedurende 6 uur voor de ingreep. Aangezien we in de namiddag opereren vanaf 13u15, kan u tot s'morgens 7u15 een volledig ontbijt nemen. Daarna mag u wat water drinken.
 
Pijn
Een borstreductie of lifting is geen erg pijnlijke ingreep, in tegenstelling wat men denkt. U zal tijdens de ingreep en gedurende 24 uur na de ingreep intraveneuse pijnstillers krijgen. U kan tot 2 gram paracetamol innemen en dit tot 3-4 dagen na de ingreep. Het is nuttig deze pijnstiller vooraf reeds te kopen. Men kan in een ziekenhuis geen medicatie meegeven met de patient. Paracetamol is te verkrijgen zonder voorschrift.
 
Verband
Een nauw aansluitend verband wordt na de ingreep aangelegd :

 • Immobilisatie van de wonde met minder pijn tot gevolg.
 • Een antiseptische zalf verhindert infectie van de wonde. 

3. Na de ingreep  
Opvolging
Indien u in Belgie verblijft, dan volg ik de toestand persoonlijk op tot u naar huis gaat. Zoniet, wordt u verwacht op consultatie na 3 dagen, één week, één maand en zes maanden. Dit schema kan varieren.
 
Verbanden
In de regel zijn de verbanden goed voor één week. Wij gebruiken als antisepticum altijd Isobethadine zalf, die zijn werking gedurende één week kan uitoefenen zonder problemen.
Het is aan te raden deze zalf aan te kopen om later zelf het verband te kunnen wisselen, indien nodig.
Meestal wordt de zalf op de wonde aangebracht hierover komt een (gewatteerde) compresse en als laatste een kleefpleister type papierkleefpleister.
 
Hechtingen
Alleen niet resorbeerbare hechtingen dienen verwijderd te worden. De hechtingen dienen verwijderd te worden tussen dag 6 en dag 8.
 
Herstel
Onmiddellijk herstel (geen pijn, kunnen reizen zonder problemen, maar nog steeds gezwollen en blauwe verkleuringen) tussen 1 en 2 dagen.
 
Laat herstel (eindresultaat, zwellingen weg, geen gevoelige of pijnlijke gevolgen) tussen 4 en 6 weken.

Tip
Beugel BH's drukken op het litteken en maken het fijner en vlakker.  Koop geen sport BH's, die zijn voor niets nodig.

Vragen en antwoorden

Ontdek de antwoorden op de meest courante vragen rond borstvergroting. Zit u toch nog met andere vragen of wilt u een afspraak maken voor een consultatie in Antwerpen? Neem dan gerust contact op.

1. Hoe lang duurt het voor ik kan gaan werken?
De meeste patienten kunnen gaan werken na een viertal dagen. Met een goed steunende BH is dit zonder meer mogelijk.

2. Is dit een pijnlijke operatie?
Wanneer de prothese bij borstvergroting tegen de gevoelszenuw drukt, geeft dit pijn in de tepel gedurende een tweetal weken. Dit is echter uitzonderlijk. De pijn kan enkele dagen duren. De beste remedie is een BH blijven dragen omdat dit de borsten immobilizeerd en pijnstillers (Paracetamol ) te nemen.

3. Wie bepaalt het volume?
Uzelf, dankzij onze methode die we beschrijven onder "welke grootte? ". Wij blijven u echter met raad en daad bijstaan.

4. Kan deze ingreep onder plaatselijke verdoving?
Dit kan ook, het duur iets langer voor de verdoving, maar u kan dezelfde dag naar huis.

5. Moeten er drainagebuisjes aangebracht worden?
Wanneer er veel vocht in de loge ingespoten werd, kunnen we dit via een drain laten weglopen. Het hangt er van af hoe droog de loge is bij het sluiten. Ze blijven slechts 12 uur zitten.

6. Moet ik overnachten?
De ingreep voor een borstvergroting kan zonder problemen in daghospitalisatie waarbij u dezelfde dag thuis bent.

7. Wanneer kan ik sporten?
Sommige sporten ( zwemmen) kan u reeds na 2 weken opnieuw opnemen, andere ( lopen, fietsen en vechtsporten) vereisen een rust van 2 maanden.

8. Hoe snel na een bevalling kan een borstvergroting?
Wij raden 12 maanden aan, bij borstvoeding tot anderhalf jaar.

9. Heb ik nog gevoel in mijn tepels na de operatie?
Wanneer de gevoelszenuw gevonden wordt bij de ontwikkeling van de loge, kan hij gespaard blijven. Uizonderlijk wordt hij beschadigd, dan nog komt er een deel gevoel terug in de tepel, al duurt het meerdere maanden.

10. Kan ik later nog borstvoeding geven?
Dit kan zonder meer, de prothesen zitten achter de klier, met een stevig tussenschot tussen de twee.

11. Is er een garantie op de prothesen?
Prothesen kunnen tegen een stootje. Ze zullen waarschijnlijk een leven lang meegaan. Sommige leveranciers geven daarom een levenslange garantie op hun product.

12. Kunnen de prothesen lekken?
Dit was vroeger het geval voor prothesen van slechte kwaliteit. Sinds de mantel met een driedubbele laag omgeven is, komt dit niet meer voor.

13. Moeten de prothesen elke 10 jaar vervangen worden?
Dit is een fabeltje. Zolang er geen problemen zijn, zal de prothese blijven zitten.

14. Kan ik nog een mammografie laten doen met prothesen?
Ja, maar silicone is niet doorlaatbaar voor stralen. Silicone is wit op een radiografie. Daarom moet het borstklierweefsel meer vanuit de zijkant geradiografeerd worden.

15. Hoe en hoelang moet ik de littekens verzorgen?
Zolang de draadjes er nog inzitten, moet een antiseptische zalf gebruikt worden.
Na het uitnemen van de draadjes kan bijvoorbeeld uierzalf gebruikt worden gedurende drie maanden.
De littekens moeten ook beschermd worden tegen zonnestralen gedurende één jaar.

16. Wat zijn de kosten indien iets fout zou lopen en een nieuwe operatie vereist is?
Een nieuwe ingreep voor een borstvergroting zal niet gratis zijn, maar tegen kostprijs gedaan worden.

17. Veroorzaken prothesen op lange termijn kanker, reuma of een auto-immunitaire ziekte?
Zeer grondige studies uitgevoerd in de laatste 15 jaar wijzen niet op enig verband tussen prothesen en kanker, reuma of autro-immunitaire ziektes.

18. Wanneer gaan de draadjes er uit? Is dit pijnlijk?
De niet verteerbare draden gaan er uit op dag 6 na de ingreep. Dit is niet pijnlijk.
De verteerbare draden verdwijnen in de loop van 6-8 weken.